Երազում Ծանոթ տեսնելը

ԾԱՆՈԹ

 Տեսնելը՝ ապահովություն, առողջություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի