Երազում Ծածկոց տեսնելը

ԾԱԾԿՈՑ

 Տեսնելը՝ պատվի արժանանալ: Ծածկվելը՝ ապաքինում: Ծածկոց կարելը՝ ջանք, մեծ աշխատանքի անհրաժեշտություն: Այրելը՝ խոսքերից, նեղությունից ազատում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի