Երազում Խցան տեսնելը

ԽՑԱՆ

 Տեսնելը՝ թեթևաբարոյություն: Շշինը՝ անմիջական մահ: Ծղոտից՝ հրաձգություն: Մազմզուկներից՝ կաթվածահարություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի