Երազում Խրտվիլակ տեսնելը

ԽՐՏՎԻԼԱԿ

 Տեսնելը՝ բախտավոր ստորադրյալներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի