Երազում Խուփ տեսնելը

ԽՈՒՓ

 Շահ և վաստակ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի