Երազում Խորոված տեսնելը

ԽՈՐՈՎԱԾ

 Միս ուտելը շահ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի