Երազում Խորշ տեսնելը

ԽՈՐՇ

 Աղետալի, եղեռնական գաղտնիք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի