Երազում Խորհուրդ տեսնելը

ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 Տալը՝ բարեկամական կապերի խզում : Ստանալը՝ տաղտուկ: Հարցնելը՝ ապահով հաղթություն: Քաղաքային խորհրդի գումարում տեսնելը՝ վեճ, կռիվ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի