Երազում Խոտ տեսնելը

ԽՈՏ

 Տեսնելը՝ մատնություն: Ուտելը՝ ցավ, գործերի անհաստատություն: Չորը՝ առևտրական գործերի կորուստ: Հավաքելը՝ պատվի ստացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի