Երազում Խնձոր տեսնելը

ԽՆՁՈՐ

 Տրտմություն: Չհասը կամ կանաչը՝ ընտանեկան անկարգություն: Հասածը և քաղցրը՝ ուրախություն և երջանկություն: Փախցնել ծառից՝ զավակի ծնունդ, ուրախություն: Ուտելը՝ շահ կամ վաստակ: Վերցնել մեկից՝ ավետիս, լավ լուր: Խնձորենի տեսնելը՝ բարձրաստիճան անձնավորություն: Խնձորենու վրա բարձրանալը՝ ծանոթություն մեծ մարդու հետ: Խնձորենի կտրելը՝ շնորհազրկում: Ոսկուցը շահ է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի