Երազում Խնայողություն տեսնելը

ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Նշան է գործերի բարգավաճման:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի