Երազում Խմոր տեսնելը

ԽՄՈՐ

 Տեսնելը՝ քրտնաջան ջանքեր բարձր դիրքի հասնելու: Ուտելը՝ շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի