Երազում Խմել տեսնելը

ԽՄԵԼ

 Աղբյուրից՝ ծանրաշարժ բնավորություն, ջղային հիվանդություններ: Ավազանից՝ սեր դեպի ստորադասները: Սառը ջուր՝ բարեբախտություն: Տաք ջուր՝ մտավոր հիվանդություն: Աղաջուր՝ թոքախտ: Ապակյա գավաթից՝ անկայուն վիճակ: Ուզենալ խմել, բայց չկարողանալ՝ խոչընդոտներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի