Երազում Խլուրդ տեսնելը

ԽԼՈՒՐԴ

 Բռնելը՝ անիրականանալի ծրագրեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի