Երազում Խեցեղեն տեսնելը

ԽԵՑԵՂԵՆ

 Աման բռնելը՝ ուրախություն է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի