Երազում Խեժ տեսնելը

ԽԵԺ

 Մատնություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի