Երազում Խարտոց տեսնելը

ԽԱՐՏՈՑ

 Արհամարհանք թշնամիներին:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի