Երազում Խարիսխ տեսնելը

ԽԱՐԻՍԽ

 Տեսնելը՝ չսպասված լուրեր, ապահովություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի