Երազում Խավար տեսնելը

ԽԱՎԱՐ

 Տեսնելը՝ հույս բարձր դիրքի հասնելու: Մեջը լինելը՝ նեղություն: Միգամած խավարը՝ խոր վիշտ, բարեկամի մահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի