Երազում Խաչ տեսնելը

ԽԱՉ

 Նեղություն, կսկիծ, դժվարություններ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի