Երազում Խանձարուր տեսնելը

ԽԱՆՁԱՐՈՒՐ

 Նշան է առաջադիմության, հաջողության:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի