Երազում Խաղ տեսնելը

ԽԱՂ

 ի մեջ- Շահելը՝ կնոջ կամ բարեկամների անհայտացում : Խաղի մեջ կորցնելը՝ դիրքի շահավետ փոփոխություն: Բախտի խաղերի մեջ շահելը՝ բարեկամների կորուստ : Մանկական անմեղ խաղերը՝ ուրախություն, երջանկություն: Հոլ խաղալը՝ ժամանակավոր վիշտ և խառը գործեր: Գնդակ խաղալը՝ վիճակի փոփոխում: Թղթախաղը՝ զավակի կորուստ, նյութականի և սիրո կործանում: Դոմինո խաղալը՝ գիշերային մեքենայություններ: Ճան խաղալը՝ ճարպկություն, իմացություն, աշխուժություն: Շաշկի խաղալը՝ ընտանեկան անհամաձայնություն: Նարդի խաղալը՝ չարախոսություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի