Երազում Խաղող տեսնելը

ԽԱՂՈՂ

 Տեսնելը՝ բարություն և վեհանձն արարք: Հավաքելը՝ ցնորամտություն: Հավաքած տեսնելը՝ գանձի տիրացում: Ուտել հասունացածը՝ ուրախություն, շահ, հաճույք, կիրք: Անհասը՝ փոքր արգելք, որին պիտի հաջորդի լիարժեք վաստակ: Սպիտակը՝ անմեղություն, խնդություն: ճզմելը՝ գործունեություն, փորձառու քայլեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի