Երազում Լրբություն տեսնելը

ԼՐԲՈՒԹՅՈՒՆ

 Կնոջ լրբությունը՝ գողություն և խիստ պատիժ: Տղամարդունը՝ նախատինք, արհամարհանք: Դրան զոհ գնալը՝ առաջադիմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի