Երազում Լրագիր տեսնելը

ԼՐԱԳԻՐ

 Զարգացման, կրթության փափագ: Կարդալը՝ արտակարգ տեղեկություններ: Պատռել կամ դեն նետել՝ խաբեություն, ծաղր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի