Երազում Լվացք անել տեսնելը

ԼՎԱՑՔ ԱՆԵԼ

 Տխրություն, հիվանդություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի