Երազում Լվացվել տեսնելը

ԼՎԱՑՎԵԼ

 Մեղքերից ազատվել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի