Երազում Լու տեսնելը

ԼՈՒ

 Ռոճիկ է :

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի