Երազում Լուր տեսնելը

ԼՈՒՐ

 Բարին՝ դժբախտություն, վատը՝ պատիվ, մեծություն, արժանիք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի