Երազում Լուծ (եզների) տեսնելը

ԼՈՒԾ (Եզների)

 Լավություն, ուրախություն: Գնելը՝ ձախորդ պարագաներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի