Երազում Լուծողական տեսնելը

ԼՈՒԾՈՂԱԿԱՆ

 Նշան է հասկացված սխալի:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի