Երազում Լոր տեսնելը

ԼՈՐ

 Գիշերային հարձակման ենթարկվել: Սպանելը՝ փորձանքից ազատվել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի