Երազում Լորձունք տեսնելը

ԼՈՐՁՈՒՆՔ

 Խաբուսիկ լուր է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի