Երազում Լողակ տեսնելը

ԼՈՂԱԿ

 Վատ գործեր, ուզում ես փակել, բայց ի հայտ են գալիս:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի