Երազում Լողալ տեսնելը

ԼՈՂԱԼ

 Գետի մեջ դժվարությամբ՝ խոչընդոտներ: Ծովի մեջ՝ քաջ առողջություն: Վճիտ ջրի մեջ՝ վտանգալից ու փշոտ երջանկություն: Պղտոր ու ալեկոծված ջրի մեջ՝ մելամաղձոտ ու տխուր կյանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի