Երազում Լոբի տեսնելը

ԼՈԲԻ

 Տեսնելը՝ ստորադասների կողմից եղած քննադատություն և չարախոսություն: Տեսնելը՝ բամբասանքով վատնված դատարկ ժամանակ: Եփելը՝ ուրիշներին վնասելու ծրագրերի մշակում: Ուտելը՝ ուրիշների անիրավ խոսքերից եղած իրավացի հուզում: Սպիտակը՝ մեծ և խոր վիշտ: Կարմիրը՝ գործերի բարեհաջող ընթացք: Կանաչը՝ հանցավոր վարք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի