Երազում Լյարդ տեսնելը

ԼՅԱՐԴ

 Տեսնելը՝ գանձերի, հարստության կորուստ, վատնում: Ուտելը՝ հոգս:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի