Երազում Լիճ տեսնելը

ԼԻՃ

 Մաքուրը՝ ազնվություն, հարստություն: Կեղտոտը՝ աղքատություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի