Երազում Լար տեսնելը

ԼԱՐ

 Նշան է ճանապարհի, անվերադարձ հեռացման:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի