Երազում Լաստ տեսնելը

ԼԱՍՏ

 Կարճ ճամփորդություն: Նստելը՝ պանդխտության միտք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի