Երազում Իրեղեն տեսնելը

ԻՐԵՂԵՆ

 Նորը՝ երիտասարդություն: Հինը՝ վատառողջ պատանեկություն: Պատռվածը՝ զեխություն, գալիք անկում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի