Երազում Իտալիա տեսնելը

ԻՏԱԼԻԱ

 Տեսնելը կամ գնալը՝ շահի կորուստ վերացական գաղափարների պատճառով: Իտալացի տեսնելը՝ գեղարվեստի և ազատության սեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի