Երազում Իշամեղու տեսնելը

ԻՇԱՄԵՂՈՒ

 Ծիծաղելի վախկոտություն: Խայթելը՝ տղայամտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի