Երազում Ինքնաշարժ մեքենա տեսնելը

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ ՄԵՔԵՆԱ

 Տգետ և տգեղ զավակների ծնունդ կամ անօգուտ բարեկամներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի