Երազում Իլիկ տեսնելը

ԻԼԻԿ

 Փոքր վաստակ: Պտտելը՝ նեղ օրերին դիմանալու քաջություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի