Երազում Ժպիտ տեսնելը

ԺՊԻՏ

 Թախիծ, ցավ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի