Երազում Ժիլետ տեսնելը

ԺԻԼԵՏ

 Հագնելը՝ խաբեություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի