Երազում Ժառանգություն տեսնելը

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

 Ստանալը՝ տիրանալ մեկի կտակին մեծ գումարով: Զրկվելը՝ կործանում, կսկիծ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի