Երազում Ժապավեն տեսնելը

ԺԱՊԱՎԵՆ

 Տեսնելը կամ կապելը՝ պճնասիրություն: Արծաթյան՝ կատարյալ հիմարություն: Ծոպավորը՝ հպարտություն, վատ զգացումներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի