Երազում Ժանիք տեսնելը

ԺԱՆԻՔ

 Հանդիպում հզոր թշնամու հետ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի